Zapraszamy do udziału w konkursie „Inspiracja płynie z tradycji”

Na prace konkursowe czekamy do 27 września 2019r.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie rodzinnym „Inspiracja płynie z tradycji”.

Jest to już piąta edycja konkursu, w którym nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, a prace konkursowe powinny być wykonane przez zespół złożony z co najmniej dwóch osób (z których jedna powinna być osobą dorosłą). Zespół może składać się z dowolnej liczny osób, np. rodzice oraz dzieci, dziadkowie oraz wnukowie, itp. W konkursie mogą też uczestniczyć grupy szkolne, nieformalne i świetlicowe składające się z opiekuna i uczestników. Chcielibyśmy, żeby przygotowanie pracy stało się okazją do miłego spędzenia czasu w gronie najbliższych oraz przekazywania z pokolenia na pokolenie wiedzy i umiejętności związanych ze sztuką charakterystyczną dla naszego regionu.

Głównymi celami konkursu są: promocja sztuki ludowej charakterystycznej dla regionu radomskiego, innowacyjne wykorzystanie motywów regionalnych, kształtowanie i promowanie więzi rodzinnych, integracja międzypokoleniowa, rozwijanie zdolności plastycznych oraz wrażliwości estetycznej.

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna inspirowana sztuką ludową charakterystyczną dla regionu radomskiego. Inspiracja może dotyczyć wyrobów rękodzieła ludowego, takich jak: tkaniny i strój, hafty i koronki, wyroby kowalskie, wyploty ze słomy, wikliny lub rogożyny, rzeźby w drewnie bądź w glinie, jak również: muzyki, tańców, legend, bajek, poezji ludowej oraz plastyki obrzędowej np. pisanek, rózg weselnych, palm wielkanocnych, masek kolędniczych, pająków, światów, wieńców dożynkowych itd. Prace konkursowe będące dosłownym naśladownictwem sztuki ludowej nie będą podlegały ocenie.

Mamy nadzieję, że przygotowanie pracy konkursowej zmotywuje uczestników do zainteresowania się folklorem naszego regionu i zainspiruje do stworzenia pięknych prac plastycznych.

Przypominamy, że co roku możemy je oglądać na wystawie pokonkursowej w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach. Później są zwracane autorom.

Organizatorami konkursu są: Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach, Starostwo Powiatowe w Radomiu, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.