X EDYCJA KONKURSU „MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU”

KOMUNIKAT

MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił X już edycję konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Cele Konkursu to przede wszystkim popularyzowanie idei wolontariatu, promowanie wiedzy
o rodzajach wolontariatu i pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

W tym roku laureaci po raz pierwszy będą wybierani w 5 kategoriach:

– Wolontariat indywidualny,

– Wolontariat grupowy,

– Wolontariat w szkole lub przedszkolu,

– Wolontariat seniorów,

– Wolontariat w czasie pandemii – specjalna kategoria, która powstała, aby wyróznić i docenić wolontariacka pracę podczas pandemii COVID – 19.

Wolontariat to altruizm, empatia, solidarność. Doskonale wiedzą o tym wolontariusze – ludzie, którzy z potrzeby serca angażują się w niesienie pomocy potrzebującym. Warto promować takie postawy.

Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane od 1 do 30 września br.

 

Formularz zgłoszeniowy, regulamin, informacja dla osób prawnych – kliknij tutaj.