Wystawa pokonkursowa „Inspiracja płynie z tradycji”

11 października godz. 17.00

Zapraszamy do Centrum Aktywności Lokalnej 11 października o godz. 17.00 na wystawę prac, które zostały złożone w konkursie „Inspiracja płynie z tradycji”. Podczas wystawy zostaną również ogłoszone wyniki konkursu, wręczone nagrody i dyplomy dla zespołów, których prace zostały wyróżnione.

Głównymi celami konkursu są: promocja sztuki ludowej charakterystycznej dla regionu radomskiego, innowacyjne wykorzystanie motywów regionalnych, kształtowanie i promowanie więzi rodzinnych, integracja międzypokoleniowa, rozwijanie zdolności plastycznych oraz wrażliwości estetycznej.

Serdecznie zapraszamy.

Organizatorami konkursu są Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach i Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Konkurs objęty Patronatem Starosty Radomskiego.