Współpraca

Możliwości korzystania z sal w Centrum Aktywności Lokalnej

Centrum Aktywności Lokalnej dysponuje pomieszczeniami w postaci kawiarni, zaplecza kuchennego, szatni, pomieszczenia kasy, pomieszczenia Izby Regionalnej „Czarna Płyta” oraz punktu informacji turystycznej, pomieszczeń biurowych, pracowni ekspresji kulturalnej, sali widowiskowej, sali szkoleniowej, dwóch pomieszczeń garderobianych, pomieszczeń sanitarnych oraz holu wejściowego.

Kawiarnia została przystosowana do organizacji małych imprez okolicznościowych tj. spotkań z artystami, drobnych koncertów, czy też wystaw fotograficznych. Posiada piękny taras.

Sala widowiskowa dzięki świetnemu systemowi nagłaśniającemu oraz wysokiej jakości zestawowi oświetlenia jest wykorzystywana do organizacji różnego rodzaju występów, przemówień, spektaklów teatralnych oraz koncertów. Artyści biorący udział w przedstawieniach mają do swojej dyspozycji scenę o wymiarach 60 m2 (brak kulis) oraz dwie garderoby.

Centrum Aktywności Lokalnej udostępnia pomieszczenia wg ZARZĄDZENIA Nr 6/2014 DYREKTORA CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ PIONKI z dnia 3 stycznia 2014 r.

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 6/2014 DYREKTORA CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ PIONKI z dnia 3 stycznia 2014 r.” Organizacje Pozarządowe, Stowarzyszenia, Fundacje oraz inne grupy i osoby publiczne i prywatne, działające w interesie publicznym i społecznym, w celu organizowania działań niekomercyjnych mają możliwość korzystania z sal Centrum Aktywności Lokalnej nieodpłatnie.”