Wielkanocny Kiermasz Rękodzieła – odwołany

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju dotyczącą ryzyka zakażenia wirusem SARS-Cov-2,

Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach odwołuje Wielkanocny Kiermasz Rękodzieła, który był zaplanowany na 29 marca 2020r.

Decyzja ta została podyktowana aktualną sytuacją zdrowotną w kraju oraz troską o zmniejszenie ryzyka dla zdrowia publicznego.

 

Dyrektor
Centrum Aktywności
Lokalnej w Pionkach
(-) Marcin Alot