Wideokonferencja dotycząca rad seniorów – “Rada seniorów jako organ wspomagający działalność samorządu terytorialnego”

21 października 2020 r. , w godz. 10:00 -12:00

Wideokonferencja dotycząca rad seniorów (powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto Radom)

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach realizacji zadań z zakresu polityki senioralnej województwa mazowieckiego, jest organizatorem cyklu wideokonferencji
pt. “Rada seniorów jako organ wspomagający działalność samorządu terytorialnego”.

21 października 2020 r. w godzinach 10-12 odbędzie się taka wideokonferencja skierowana do włodarzy powiatów, miast, gmin oraz przedstawicieli środowisk senioralnych: NGO, PZERiI, UTW i rad seniorów, działających na obszarze powiatów: białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego oraz miasta Radom.

Podczas wideokonferencji, chcemy jako organizatorzy przedsięwzięcia zwrócić uwagę na jedną z funkcjonujących obecnie form umożliwiających realne włączanie osób starszych
we współdecydowanie o lokalnych sprawach istotnych dla tej grupy społecznej.

Ramowy program wideokonferencji (10:00-12:00):

– Otwarcie.

– Rada seniorów jako organ wspomagający działalność samorządu terytorialnego.

– Dobre praktyki tworzenia i rozwijania rad seniorów na Mazowszu.

– Rada seniorów w praktyce.

– Dyskusja, pytania.

Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Aby zgłosić swój udział w wideokonferencji, w terminie do 19 października 2020 r. należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik (do pobrania poniżej), na adres piotr.lejzerowicz@mcps.com.pllub pocztą na adres
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.

W przeddzień wideokonferencji na adresy mejlowe zgłoszonych uczestników wysłany zostanie link do aplikacji MS Teams. Po kliknięciu w link, uczestnik automatycznie zostanie połączony
z wideokonferencją – transmisja aktywna będzie od 9:45 w dniu wideokonferencji.

 

Formularz zgłoszeniowy kliknij tutaj