Warsztaty

Zapraszamy do Centrum Aktywności Lokalnej na warsztaty poświęcone regionalnym technikom rękodzielniczym. Zajęcia prowadzą lokalne twórczynie ludowe podtrzymujące tradycje naszego regionu. Spotkania grupy odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 16.00.
Grupą opiekuje się Marta Maciejczyk, kontakt: marta.maciejczyk@cal.pionki.pl

W Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach prowadzimy szereg działań, których celem jest promocja sztuki ludowej charakterystycznej dla regionu radomskiego oraz wyrobów rękodzielniczych. Są to m. in.: cyklicznie odbywające się kiermasze rękodzieła (w okresie przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą), konkurs rodzinny „Inspiracja płynie z tradycji”, wspieranie działań grupy nieformalnej Warsztaty Rękodzieła, organizowanie warsztatów rękodzieła dla dzieci i młodzieży w różnym wieku.

Zapraszamy serdecznie.

 


 

Warsztaty kreatywne – to  wykorzystanie różnego rodzaju materiałów naturalnych tj. glina, masa papierowa, wełna, drewno, a także materiałów plastycznych (kredek, farb). Zajęcia wyrabiają smak, wyczucie artystyczne, jak również rozwijają uzdolnienia percepcyjne
i manualne. Ukazują świeżość spojrzenia dzieci na otaczający świat, ich wrażliwość, wyobraźnię. Są sposobem na spędzanie czasu w swobodnej i twórczej atmosferze wśród rówieśników.

Prowadzący: Marcin Góralski – inspektor ds. działań artystycznych.
Kontakt: marcin.goralski@cal.pionki.pl

Zapraszamy.