Warsztaty

W Centrum Aktywności Lokalnej organizujemy warsztaty filmowe. Uczestnicy w wieku 12+, uczą się podstaw filmowania i organizują zespoły, w których razem tworzą różne filmy.  Zapisy na warsztaty filmowe prowadzimy  przez cały rok.  – Zajęcia odbywają się w każdą środę od godz. 16:30.
Kontakt: michal.grosiak@cal.pionki.pl

Prowadzący zajęcia: Michał Grosiak – inspektor ds. kina i edukacji filmowej. Pomysłodawca i koordynator Ogólnopolskich Spotkań Filmowych „KAMERALNE LATO”, Organizator wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych.  Był kierownikiem ds. organizacji technicznej w Warszawskiej Szkole Filmowej. Członek Offowej Akademii Filmowej.

Większe projekty filmowe zrealizowane przez Grupę Filmową CAL:


Zapraszamy do Centrum Aktywności Lokalnej na warsztaty poświęcone regionalnym technikom rękodzielniczym. Zajęcia prowadzą lokalne twórczynie ludowe podtrzymujące tradycje naszego regionu. Spotkania grupy odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 16.00.
Grupą opiekuje się Marta Maciejczyk, kontakt: marta.maciejczyk@cal.pionki.pl

W Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach prowadzimy szereg działań, których celem jest promocja sztuki ludowej charakterystycznej dla regionu radomskiego oraz wyrobów rękodzielniczych. Są to m. in.: cyklicznie odbywające się kiermasze rękodzieła (w okresie przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą), konkurs rodzinny „Inspiracja płynie z tradycji”, wspieranie działań grupy nieformalnej Warsztaty Rękodzieła, organizowanie warsztatów rękodzieła dla dzieci i młodzieży w różnym wieku.

Zapraszamy serdecznie.

 

 


 

Warsztaty: „Teatrowisko” – to połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: słownej, plastycznej, muzycznej i ruchowej. Poprzez zabawy teatralne dzieci wynoszą wiele korzyści: rozwijają wyobraźnię, doskonalą mowę, która staje się wyrazista i melodyjna. Zajęcia sprzyjają umuzykalnieniu, rozwijają płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Są również okazją do wspaniałej zabawy, dając wiele satysfakcji.

Prowadzący: Marcin Góralski – inspektor ds. działań artystycznych.
Kontakt: marcin.goralski@cal.pionki.pl

Warsztaty kreatywne – to  wykorzystanie różnego rodzaju materiałów naturalnych tj. glina, masa papierowa, wełna, drewno, a także materiałów plastycznych (kredek, farb). Zajęcia wyrabiają smak, wyczucie artystyczne, jak również rozwijają uzdolnienia percepcyjne i manualne. Ukazują świeżość spojrzenia dzieci na otaczający świat, ich wrażliwość i wyobraźnię. Są sposobem na spędzanie czasu w swobodnej i twórczej atmosferze wśród rówieśników.

Prowadzący: Marcin Góralski – inspektor ds. działań artystycznych.
Kontakt: marcin.goralski@cal.pionki.pl

Zapraszamy.

podziel się z innymi –Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneTweet about this on TwitterPrint this page