Uroczyste obchody 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – Pionki 2019

30 sierpnia - 1 września 2019 - Pionki

Uroczyste obchody 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej - Pionki 2019

W ostatnich dniach sierpnia i 1 września mieszkańcy Pionek wspominali i upamiętniali ofiary II wojny światowej – największego konfliktu zbrojnego w dziejach świata. Wojna odcisnęła swoje tragiczne piętno również w naszym mieście. Świadczą o tym miejsca pamięci i groby poległych. 1 września mieszkańcy naszego miasta odwiedzali miejsca upamiętniające poległych w trakcie II wojny światowej. Przy pomnikach wystawiona została harcerska warta honorowa.

Najważniejsze uroczystości odbyły się pierwszego dnia września na Cmentarzu Nowym. Pionkowianie licznie zgromadzili się przy „Górce Zasłużonych” – miejscu pochówku harcerzy i partyzantów, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Głos zabrała wiceburmistrz miasta Pionki Kamila Kaczorowska, która

w swoim przemówieniu podkreśliła wielką rolę żołnierzy i ludności cywilnej na drodze do niepodległej Polski. Odczytany został list Posła na Sejm RP – Leszka Ruszczyka. Przedstawiciele lokalnych władz, związki i stowarzyszenia kombatanckie, a także zaproszeni goście złożyli wieńce i kwiaty. Odczytano Apel Pamięci oraz została oddana salwa honorowa. Uroczystości uświetniła swoją obecnością asysta wojskowa – kompania honorowa z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu oraz Orkiestra Wojskowa z Radomia. Polową Mszę Świętą w intencji bohaterów, którzy oddali swoje życie w obronie Rzeczypospolitej koncelebrowali Proboszczowie trzech pionkowskich parafii.

Tegorocznym obchodom towarzyszyły wydarzenia kulturalne. W piątek – 30 sierpnia w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach odbyła się projekcja filmu „Maria”, który przybliża historię najaktywniejszego żołnierza Armii Krajowej walczącego podczas okupacji na terenach Puszczy Kozienickiej – Ignacego Pisarskiego. W sobotę – 31 sierpnia publiczność zgromadzona w Centrum Aktywności Lokalnej obejrzała spektakl „Gloria Victis”, który opowiada o losach miejscowego bohatera, młodego partyzanta – Adasia Guzala. Zarówno w filmie, jak i w przedstawieniu teatralnym wystąpili mieszkańcy naszego miasta.

Tegoroczne uroczystości w Pionkach zostały zorganizowane przez Urząd Miasta Pionki oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach. Patronat nad obchodami objęło Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za nieocenioną pomoc: Stowarzyszeniu Patriotyczne Pionki, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach, Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Staropolski oraz spółce ekoPionki.

Dziękujemy kompanii honorowej z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu oraz Orkiestrze Wojskowej z Radomia za przyjęcie zaproszenia na uroczystości organizowane w Pionkach.

Jesteśmy również bardzo wdzięczni wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w pionkowskich obchodach. Szczególne podziękowania kierujemy do kombatantów, którzy swoją obecnością uświetnili nasze lokalne obchody.