Szkolenie pt.”Pozyskiwanie dotacji na działalność organizacji”

15 kwietnia 2019 roku, godz. 15:30 – 18:45

Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach wraz z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Tytuł szkolenia: „Pozyskiwanie dotacji na działalność organizacji”,

Prowadzący: Monika Makowiecka,

Data Szkolenia: 15 kwietnia 2019 roku (poniedziałek),

Miejsce: Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach ul. Zakładowa 5,

Godzina: od 15:30 – 18:45,

Ilość miejsc ograniczona

Zapisy  na  szkolenie:  drogą mailową  na  adres  e-mail:  kontakt@cal.pionki.pl  lub  telefonicznie  tel. 48 377 70 51 wew.6 do 12 kwietnia 2019,

Uczestników szkolenia prosimy o zabranie ze sobą danych organizacji (pieczątki), które będą potrzebne do wypełnienia formularza rekrutacyjnego.