Szkolenie pt.”Nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert”

2 kwietnia 2019 roku, godz. 15:30 – 18:45

Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach wraz z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W październiku 2018 roku wydane zostały  nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konieczność wydania stosownych rozporządzeń wynikała z wejścia w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. poz. 1909 z późn. zm.), która uczyniła Przewodniczącego Komitetu organem właściwym do wydania aktów, w miejsce ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

Rozporządzenia te między innymi wprowadziły nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych. Zgodnie z treścią przepisów wprowadzających nowe wzory obowiązują w konkursach ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.

Tytuł szkolenia: „Nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert”,

Prowadzący: Andrzej Rybus-Tołłoczko,

Data Szkolenia: 2 kwietnia 2019 roku (wtorek),

Miejsce: Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach ul. Zakładowa 5,

Godzina: od 15:30 – 18:45,

Ilość miejsc ograniczona,

Zapisy na szkolenie: drogą mailową na adres e-mail: kontakt@cal.pionki.pl lub telefonicznie tel. 48 377 70 51 wew.6 do 1 kwietnia 2019,

Uczestników szkolenia prosimy o zabranie ze sobą danych organizacji (pieczątki), które będą potrzebne do wypełnienia formularza rekrutacyjnego.