Strefa Dobroczynności – zapisy

zapisy do 19 marca 2020r.

Podczas Wielkanocnego Kiermaszu Rękodzieła w Centrum Aktywności Lokalnej będzie otwarta Strefa Dobroczynności. 29 marca w godz. 10.00 – 17.00 nieodpłatnie udostępnimy miejsce dla zbiórek charytatywnych.

Zgłoszenie podmiotów/osób, które chcą prowadzić zbiórkę w Strefie Dobroczynności powinno nastąpić do 19 marca 2020r. do Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach Można się zgłaszać na adres mailowy: marta.maciejczyk@cal.pionki.pl lub telefonicznie (nr tel. 48 377 70 51 wewn. 4).

Warunkiem dopuszczenia do prowadzenia zbiórki w Strefie Dobroczynności jest przedłożenie najpóźniej do dnia 19 marca 2020r. w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach (Zakładowa 5, 26-670 Pionki) dokumentów potwierdzających, iż osoba/podmiot, która zgłosiła się do udziału w zbiórce dokonała wymaganych prawem zgłoszeń do odpowiednich organów.

Regulamin strefy dobroczynności dostępny jest tutaj.