Spotkanie informacyjne z Ambasadorem FIO – Mazowsze Lokalnie

Czwartek 12 marca 2020, g.17:00

Szanowni Państwo,

ruszył nabór do kolejnej edycji konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie, można starać się o granty do 5 000 zł na działania lokalne dla mieszkańców i z mieszkańcami Mazowsza.

Facebook Mazowsze Lokalnie,

Strona internetowa Mazowsze Lokalnie,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne z Ambasadorem FIO – Mazowsze Lokalnie,
które odbędzie się w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach, ul. Zakładowa 5,

Czwartek 12 marca 2020,

godz. 17.00.

Na spotkaniu dowiemy się:

* Co zrobić aby uzyskać mikrodotację w ramach konkursu „FIO – Mazowsze Lokalnie”?

* Jak przygotować i opisać swój własny pomysł na projekt?

* Jakie przykładowe pomysły były dofinansowane w ubiegłych latach?

Kto może otrzymać mikrodotację w konkursie „FIO – Mazowsze Lokalnie”?

1. Grupy nieformalne,

2. Grupy samopomocowe,

3. Młode organizacje pozarządowe,

Prosimy potwierdzić udział w spotkaniu mailem: fras@fras.org.pl lub sms: 509604113,

zgłoszenia można również kierować do Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach: mailowo na adres:kontakt@cal.pionki.pl lub telefonicznie 48 377 70 51 wew. 6 do dnia 11 marca 2020.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu Mazowsze Lokalnie, który jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego.

Celem głównym Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Z poważaniem,

Aldona Metlerska

Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność