Seminarium pt. „Sprawozdawczość finansowa roczna w organizacji pozarządowej”.

7 marca 2018 roku, godz. 14:00 - 18:00

Centrum  Aktywności  Lokalnej  w Pionkach wraz  z  Polsko –  Amerykańską  Fundacją  Wolności i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Pionki na bezpłatne seminarium pod tytułem Sprawozdawczość finansowa roczna w organizacji pozarządowej”.

W programie seminarium:

14:00 – rozpoczęcie seminarium

  • obowiązki sprawozdawcze w organizacji pozarządowej – roczne finansowe -terminy, przepisy, wzory
  • wysyłka drogą elektroniczną – problematyka deklaracji do Urzędu Skarbowego
    i zatwierdzonych sprawozdań do KRS-u

16:00 – 16:15 – przerwa kawowa

  • najnowszy wzór sprawozdania finansowego dla ngo – zał. 6 ustawy o rachunkowości – jakie dane z systemu księgowego mają być w nim ujęte
  • sprawozdanie  finansowe,  czyli  czego  możemy  się  dowiedzieć  i  co możemy opowiedzieć o organizacji za pomocą sprawozdania – podstawy czytania sprawozdania dla zarządzających, kontrolujących i zatwierdzających roczne sprawozdanie finansowe

18:00 – zakończenie seminarium

Czwartek 7 marca 2019 roku,

godz. 14:00 – 18:00,

Zapisy  na  seminarium  pod  numerem  telefonu  48 377 70 51  wew.  5  lub  drogą  mailową na e-mail: kontakt@cal.pionki.pl do dnia 6 marca 2019 roku,

Wstęp bezpłatny

Seminarium   odbędzie   się   w   ramach   programu   FIMANGO   –   „Zarządzanie   finansami   w organizacjach pozarządowych”. Fundatorem jest Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności.

Serdecznie zapraszamy