Punkt informacji turystycznej

Punkt Informacji Turystycznej CAL – pok. nr 5. Tel. (48) 377 70 51

Aktualne dane są w zakładce Turystyka

Celem Punktu Informacji Turystycznej jest stała i systematyczna promocja walorów turystyczno-krajoznawczych regionu oraz utrzymywanie współpracy z organizacjami turystycznymi i instytucjami kultury w zakresie tworzenia produktu turystycznego. Dostępna będzie biblioteka tematyczna, multimedialna oraz w formie tradycyjnych książek, zawierająca informacje o walorach turystycznych regionu. Już teraz można korzystać z udostępnionych map, folderów informacyjnych oraz doradztwa turystycznego. Punkt Informacji Turystycznej organizuje atrakcyjne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu: rajdy rowerowe i piesze, pokazy florystyczne, nordic walking i inne.


Obecnie Punkt Informacji Turystycznej organizuje raz w miesiącu spotkania z podróżnikami z cyklu „Na Szlaku”, udostępnia materiały promocyjne i prowadzi warsztaty:

Warsztaty: „Zielone spotkania” – bezpłatne wycieczki turystyczne, zajęcia florystyczne i przyrodnicze. Wszystkich, którzy są zainteresowani atrakcyjnymi podróżami po Pionkach i okolicach zapraszamy do kontaktu: marta.maciejczyk@cal.pionki.pl

Prowadzący: Marta Maciejczyk – inspektor ds. informacji turystycznej oraz nadzoru i promocji Izby Regionalnej „Czarna Płyta”. Przewodnik i organizator wycieczek. Miłośniczka terenów zielonych oraz krajoznawczych wycieczek pieszych i rowerowych.

pokaz_florystyczny_m