Pracownie ekspresji kulturalnej

W Pracowniach ekspresji kulturalnej prowadzone są warsztaty artystyczne: kreatywne, teatralne, rękodzielnicze, plenery rysunku i malarstwa, zajęcia filmu amatorskiego, amatorskie zespoły muzyczno-wokalne oraz inne działania odpowiadające na zapotrzebowanie mieszkańców Pionek i okolic.  Inicjowane są działania formalnych oraz nieformalnych grup
i zespołów artystycznych. W chwili obecnej pod patronatem Centrum Aktywności Lokalnej działają:

  • Zespół Artystyczny „Kontrast”
  • Zespół Artystyczny „Promyk Nadziei”
  • Chór kameralny „Gaudete”
  • Amatorska Grupa Kabaretowa  „AGAT”
  • Grupa filmowa CAL

Aby zapoznać się z ofertą warsztatów CAL prowadzonych przez instruktorów i pracowników Centrum – zapraszamy do zakładki: WARSZTATY.


Grupa Filmowa CAL zrzesza w swoich szeregach młodzież w wieku od 13-ego roku życia, ale również zaprasza do współpracy wszystkich chętnych starszych sympatyków filmu. Zajęcia odbywają się regularnie raz w tygodniu od września do czerwca. W sezonie wakacyjnym zajęcia przybierają zwykle inny charakter.
Na cotygodniowych zajęciach uczestnicy warsztatów poznają tajniki realizacji filmu, od etapu pisania scenariusza filmowego, przez realizację zdjęć do montażu. Oprócz praktycznej pracy w ramach której powstają krótkie filmy ćwiczeniowe przekazywana jest wiedza teoretyczna, także z zakresu analizy i recenzji filmowych. W ramach edukacji warsztatowicze oglądają też filmy, które są ważne dla rozwoju filmografii polskiej i światowej. Aktywni uczestnicy Grupy mają okazję brać udział w realizacji dłuższych filmów, nad którymi bezpośredni nadzór ma Instruktor zajęć (np. „Legenda o dwóch młynarzach” lub „Bombowy vlog”), a wiedzę wyniesioną z zajęć przekładają na indywidualne projekty, które podlegają konsultacjom instruktorskim. Młodzi filmowcy Grupy Filmowej CAL bardzo często odnoszą sukcesy na corocznym Powiatowym Konkursie Filmów Amatorskich organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach we współpracy z CAL.
Ponadto dla najambitniejszych warsztatowiczów  jest okazja wyjazdów na krótkie jednodniowe wycieczki do miejsc związanych z realizacją filmową (np. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie) lub udział corocznych warsztatach filmowych Kameralne Lato organizowanych przez Stowarzyszenie FILMFORUM, gdzie młodzi ludzie mają okazję osobiście poznać specjalistów z branży filmowej, razem z nimi pracować nad realizacją  krótkich filmów, ale również oglądać wiele ciekawych filmów i brać udział w licznych wydarzeniach kulturalnych.

 

fb Profesjonalne warsztaty gościnnie w CALu prowadził reżyser Rafael Lewandowski

IMG_4084 Podczas Kameralnego Lata nasi warsztatowicze poznają znane osobistości z branży filmowej

to ten adrian Najambitniejsi mają okazję być wyróżnionymi na imprezach filmowych.

IMG_4213 Już od młodych lat zaczynają udzielać się w mediach.

 Ćwiczenia podczas zajęć warsztatowych w CAL-u