Odwołane wydarzenia w CAL Pionki

od 11 marca do odwołania

Od dnia 11 marca do odwołania – wszystkie spotkania i wydarzenia mające się odbyć w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach zostają odwołane, a zajęcia cykliczne zostają wstrzymane.

Nadal prowadzone są zapisy oraz przyjmowane są zgłoszenia na wydarzenia, które mają odbyć się w przyszłości z zastrzeżeniem, że w ostatniej chwili może zapaść decyzja o odwołaniu bądź zmianie terminu wydarzenia.

Decyzja ta została podyktowana aktualną sytuacją zdrowotną w kraju oraz troską o zmniejszenie ryzyka dla zdrowia publicznego.

Dyrektor
Centrum Aktywności
Lokalnej w Pionkach
(-) Marcin Alot

 

W ramach profilaktyki przypominamy