Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontriatu 2019”

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 września 2019 r.

Bezinteresownie pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą pomoc potrzebującym, budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności – tacy są wolontariusze z Mazowsza. Ich zaangażowanie i altruizm warto propagować i nagradzać. Służy temu konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. W tym roku termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 września br.

Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe
i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Możliwe jest również zgłoszenie własnej kandydatury. Jeden podmiot może wskazaćod 1 do 5 kandydatur (każdą na osobnym formularzu)

Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Kandydatów należy zgłaszać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, ul. Okrzei 35 – osobiście lub za pośrednictwem poczty. Formularz zgłoszeniowy (wraz z opisem działalności, np. wspomnienia, relacji czy pamiętnika) można też przesłać na adres dialog@mazovia.pl . Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 września 2019 r.

Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest w październiku podczas gali konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”.

Informacji udziela Biuro Dialogu Obywatelskiego w Departamencie Organizacji UMWM pod adresem: dialog@mazovia.pl lub nr tel:  22 59 79 679.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i plakat informacyjny do pobrania tutaj.