II Regionalne Forum NGO

23 września 2019 r, godz. 14:00

Zapraszamy na II Regionalne Forum NGO w dniu 23 września 2019 r. o godzinie 14.00.

Jest to spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających na terenie subregionu radomskiego. Celem Forum jest integracja i wzmocnienie środowiska pozarządowego, promocja aktywności obywatelskiej oraz omówienie ważnych z punktu widzenia współpracy organizacji pozarządowych i samorządów zagadnień i problemów, a także wymiana doświadczeń.

Możemy liczyć na udział przedstawicieli Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,  Marszałka Województwa Mazowieckiego,  Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Federacji Mazowia. a także przedstawicieli lokalnych organizacji.

 MIEJSCE WYDARZENIA

Jedlnia – Letnisko k/Radomia, ul. Piłsudskiego 1, budynek dawnego dworca PKP,

siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół Jedlni letnisko i Wrzosowa.

 ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu prosimy przesyłać  mailem: fras@fras.org.pl.

Telefon do kontaktu 509604113.

Termin zgłoszeń: 20 września. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wydarzenie jest częścią projektu MOBILNE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2019 realizowanego wspólnie Fundacji Rozwój Aktywność Społeczność
w Radomiu ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Jedlni – Letnisko i Wrzosowa. Zadanie publiczne jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Aldona Metlerska i Monika Purc

Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność w Radomiu

Stowarzyszenie Jedlni Letnisko i Wrzosowa