I Pionkowskie Debaty Młodzieżowe

6 października 2017r.

Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w I Pionkowskich Debatach Młodzieżowych.

Pionkowskie Debaty Młodzieżowe kierowane są do grup uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem debat jest podniesieni umiejętności sztuki wystąpień publicznych i kultury słowa wśród młodzieży. Przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody, zarówno dla uczestników debat, jak i dla szkół biorących udział w debatach.

Mamy nadzieje, że młodzież oraz nauczyciele chętnie, aktywnie wezmą udział
w proponowanym przez nas przedsięwzięciu.

Termin składania zgłoszeń – 6 października 2017 r.

Szczegóły zawarte są w regulaminie. W razie pytań prosimy o kontakt mail debaty@cal.pionki.pl, tel. 48 377 70 51.Osobą do kontaktu jest p. Alicja Baran.

Zapraszamy !!!