II Cykl bezpłatnych webinariów dla NGO maj 2020

26 maja - g. 10:00, 27 maja - g. 13:00

Trwa druga tura majowych bezpłatnych szkoleń online przygotowanych i prowadzonych przez ekspertów Mazowieckiego Ośrodka Ekonomii Społecznej. W ramach umowy partnerskiej Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach udostępnia na swoim profilu Facebook webinaria, które skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w subregionie radomskim. Cykl niezwykle interesujących spotkań dotyczy tematyki związanej z ekonomią społeczną, funkcjonowaniem i działalnością organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych, a także współpracą organizacji i samorządu. W drugim cyklu majowych webinariów omawiane są takie tematy jak:

„Relacje między NGO a JST – problemy wyzwania, rekomendacje” – webinar już dostępny
na stronie Facebook CAL w Pionkach

Kliknij tutaj, aby obejrzeć szkolenie online


„Narzędzia do komunikacji ONLINE” – webinar już dostępny na stronie Facebook
CAL w Pionkach

Kliknij tutaj, aby obejrzeć szkolenie online


„Aktualizacja dokumentów w JST w kontekście rozwoju ekonomii społecznej”  – webinar już dostępny na stronie Facebook
CAL w Pionkach

Kliknij tutaj, aby obejrzeć szkolenie online


„ Sprzedaż online cz. II”  – webinar już dostępny na stronie Facebook
CAL w Pionkach

Kliknij tutaj, aby obejrzeć szkolenie online

 


 

Zapraszamy Państwa do rejestracji i udziału w webinariach.

Szczegółowe informacje o kolejnych szkoleniach online będą na bieżąco podawane na stronie internetowej CAL w Pionkach, profilu Facebook CAL, a także w serwisie informacyjnym lokalnej telewizji Kurier Pionkowski.