Centrum NGO, Współpracy z Wolontariatem i Biznesem

Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, Współpracy z Wolontariatem i Biznesem – jest miejscem doradztwa, konsultacji, współpracy i organizacji szkoleń dla NGO. Jest to miejsce inicjatyw i konsultacji oraz wniosków w zakresie funkcjonowania Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.

Celem statutowym Centrum jest zaoferowanie wsparcia lokalnym organizacjom pozarządowym oraz mieszkańcom, co ma prowadzić do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. To punkt doradztwa zawodowego, gdzie można przeprowadzić konsultacje jak założyć i prowadzić własną firmę, jak pozyskać fundusze na założenie i rozwój własnego biznesu. Organizowane są szkolenia dla przedsiębiorców. Centrum spełnia także funkcję regionalnego ośrodka szkoleniowego dla osób zagrożonych bezrobociem.

Informacje na temat Centrum Organizacji Pozarządowych i Współpracy z Wolontariatem oraz jego działań  można uzyskać pod  numerem  tel. + 48 501 036 537 lub drogą mailową pod adresem dariusz.pawlowicz@cal.pionki.pl oraz w Centrum Aktywności Lokalnej w pokoju nr 6.

Zachęcamy do odwiedzania naszego profilu na Facebooku, gdzie zamieszczamy porady oraz informacje o zmianach w przepisach prawnych, możliwościach aplikowania w aktualnych konkursach, grantach, a także innych programach dotacyjnych.

Aktualności:


Strony internetowe, które warto odwiedzać:

 1. Największym w naszym kraju portalem internetowym poświęconym (Non – Govermental Organizations) organizacjom pozarządowym jest strona dostępna pod adresem www.ngo.pl . Znajdziecie tam Państwo wiele informacji i praktycznych porad dla już funkcjonujących organizacji pozarządowych jak też tych, które mają dopiero powstać,
 2. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
 3. Narodowe Centrum Kultury – jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce. Narodowe Centrum Kultury zajmuje się także inspirowaniem i wspomaganiem działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych,
 4. Dialog Mazovia – Współpraca Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi,
 5. Internetowa baza danych organizacji pozarządowych (bazy.ngo.pl),
 6. Federacja MAZOWIA, mazowia.org.pl,
 7. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, frso.pl,
 8. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – WEBINARIA,
 9. FIO Mazowsze Lokalnie – mazowszelokalnie.pl,
 10. Instytut Spraw Publicznych – kwartalnik trzeci sektor,
 11. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 – Generator Ofert FIO 2018,
 12. KONKURSY DLA NGO,
 13. EURODESK POLSKA – informacja europejska dla młodzieży (GRANTY, PROJEKTY, SZKOLENIA, ORGANIZACJE, INSPIRACJE, EUROSTUDIA, EUROWOLONTARIAT I WIELE, WIELE INNYCH),
 14. Samorząd Województwa Mazowieckiego – www.mazovia.pl,
 15. Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Centralna Baza Ofert Pracy – oferty.praca.gov.pl – baza ofert pracy jest codziennie aktualizowana,
 16. Państwowy   Fundusz   Rehabilitacji   Osób   Niepełnosprawnych   (PFRON)    –    projekty   i konkursy dla organizacji pozarządowych,
 17. Rzecznik Praw Dziecka,
 18. Europejski Korpus Solidarności – wolontariat, staże i miejsca pracy, projekty solidarności,
 19. Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności – wsparcie instytucjonalne dla organizacji pozarządowych i liderów społecznych w Polsce, szczególnie z małych miast i wsi  poprzez dostęp do informacji, poradnictwa i szkoleń,
 20. Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO) – to organizacja pozarządowa, której celem jest profesjonalizacja działań podmiotów trzeciego sektora, przyczyniająca się do skuteczniejszej i efektywniejszej realizacji ich społecznej misji,
 21. Centrum Pro Bono –  Centrum Pro Bono wspiera organizacje pozarządowe w zakresie poszukiwania  bezpłatnej pomocy prawnej  i  wsparcia  merytorycznego  od   ekspertów   prawnych,  a   także   koordynuje   komunikację  między  organizacjami   a   kancelariami   i  dostarcza prawnikom propozycje spraw i projektów pro bono,
 22. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,
 23. Granty.pl Portal o dotacjach,
 24. Niepodległa – programy dotacyjne,
 25. Forum Darczyńców – związek niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne,
 26. Witryna Wiejska – portal adresowany jest do mieszkańców wsi i małych miast, wszystkich, którzy zainteresowani są aktywnością w środowisku lokalnym,
 27. Aktywny Blog – wolontariat, granty,  technologie, trzeci sektor,
 28. Biblioteka wolontariatu – jest miejscem, w którym umieszczane są wszystkie publikacje dotyczące wolontariatu, wolontariuszy i działalności społecznej.
 29. INSPRO – Instytut Spraw Obywatelskich, którego misją jest rozwijanie, kształtowanie
  i promowanie postaw obywatelskich,
 30. INSPRO – Bank wiedzy – Poradniki,

Przydatne linki do stron internetowych:


Webinaria:

Twitter a działania społeczne.

Współpraca finansowa NGO z samorządem – nowe regulacje.

Siła obrazu, czyli komunikacja wizualna organizacji pozarządowej.

Canva – bezpłatne, internetowe narzędzie do tworzenia różnorodnych projektów graficznych.

Jak tworzyć angażującą komunikację na Facebooku?

Jak świadomie korzystać z social mediów w NGO?

Fundraising w internecie – jak zacząć zbierać pieniądze od darczyńców?

Jak Twoja organizacja może skorzystać z bezpłatnych reklam Google?

Jak zostać OPP ?

Jak organizacja może wspierać równość i różnorodność?

Komunikacja empatyczna w zespole

Jak prowadzić działalność odpłatną w NGO?

Jak finansować działania NGO?

Jak organizować pracę ludzi w Twojej organizacji?

Relacje z mediami w NGO (media relations)

Organizacje pytają eksperta o RODO.

Współpraca Biznes – NGO, czyli jak mówić językiem korzyści?

Organizacjo bądź mocna na Facebooku.

 Jak mówić do darczyńcy?