Centrum NGO, Współpracy z Wolontariatem i Biznesem

Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, Współpracy z Wolontariatem i Biznesem – jest miejscem doradztwa, konsultacji, współpracy i organizacji szkoleń dla NGO. Jest to miejsce inicjatyw i konsultacji oraz wniosków w zakresie funkcjonowania Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.

Celem statutowym Centrum jest zaoferowanie wsparcia lokalnym organizacjom pozarządowym oraz mieszkańcom, co ma prowadzić do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. To punkt doradztwa zawodowego, gdzie można przeprowadzić konsultacje jak założyć i prowadzić własną firmę, jak pozyskać fundusze na założenie i rozwój własnego biznesu. Organizowane są szkolenia dla przedsiębiorców. Centrum spełnia także funkcję regionalnego ośrodka szkoleniowego dla osób zagrożonych bezrobociem.

Informacje na temat Centrum Organizacji Pozarządowych i Współpracy z Wolontariatem oraz jego działań  można uzyskać pod  numerem  tel. 48 377 70 51 lub drogą mailową pod adresem dariusz.pawlowicz@cal.pionki.pl oraz w Centrum Aktywności Lokalnej w pokoju nr 3.

Zachęcamy do odwiedzania naszego profilu na Facebooku, gdzie zamieszczamy porady oraz informacje o zmianach w przepisach prawnych, możliwościach aplikowania w aktualnych konkursach, grantach, a także innych programach dotacyjnych.

Aktualności:


Kalendarium GRUDZIEŃ :


Strony internetowe, które warto odwiedzać:

 1. Największym w naszym kraju portalem internetowym poświęconym (Non – Govermental Organizations) organizacjom pozarządowym jest strona dostępna pod adresem www.ngo.pl . Znajdziecie tam Państwo wiele informacji i praktycznych porad dla już funkcjonujących organizacji pozarządowych jak też tych, które mają dopiero powstać,
 2. Internetowa baza danych organizacji pozarządowych (bazy.ngo.pl),
 3. Federacja MAZOWIA, mazowia.org.pl,
 4. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, frso.pl,
 5. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – WEBINARIA,
 6. FIO Mazowsze Lokalnie – mazowszelokalnie.pl,
 7. Instytut Spraw Publicznych – kwartalnik trzeci sektor,
 8. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 – Generator Ofert FIO 2018,
 9. KONKURSY DLA NGO,
 10. EURODESK POLSKA – informacja europejska dla młodzieży (GRANTY, PROJEKTY, SZKOLENIA, ORGANIZACJE, INSPIRACJE, EUROSTUDIA, EUROWOLONTARIAT I WIELE, WIELE INNYCH),
 11. Samorząd Województwa Mazowieckiego – www.mazovia.pl,
 12. Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Centralna Baza Ofert Pracy – oferty.praca.gov.pl – baza ofert pracy jest codziennie aktualizowana,
 13. Państwowy   Fundusz   Rehabilitacji   Osób   Niepełnosprawnych   (PFRON)    –    projekty   i konkursy dla organizacji pozarządowych,
 14. Rzecznik Praw Dziecka,
 15. Europejski Korpus Solidarności – wolontariat, staże i miejsca pracy, projekty solidarności,
 16. Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności – wsparcie instytucjonalne dla organizacji pozarządowych i liderów społecznych w Polsce, szczególnie z małych miast i wsi  poprzez dostęp do informacji, poradnictwa i szkoleń,
 17. Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO) – to organizacja pozarządowa, której celem jest profesjonalizacja działań podmiotów trzeciego sektora, przyczyniająca się do skuteczniejszej i efektywniejszej realizacji ich społecznej misji,
 18. Centrum Pro Bono –  Centrum Pro Bono wspiera organizacje pozarządowe w zakresie poszukiwania  bezpłatnej pomocy prawnej  i  wsparcia  merytorycznego  od   ekspertów   prawnych,  a   także   koordynuje   komunikację  między  organizacjami   a   kancelariami   i  dostarcza prawnikom propozycje spraw i projektów pro bono,
 19. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Przydatne linki do stron internetowych:


Webinaria:

Relacje z mediami w NGO (media relations)

Organizacje pytają eksperta o RODO.

Dane osobowe w NGO. Najważniejsze zmiany w 2018 roku

Współpraca Biznes – NGO, czyli jak mówić językiem korzyści?

Organizacjo bądź mocna na Facebooku.

Zmiany w prawie, nowe obowiązki w 2018 roku. Organizacjo, musisz

je znać !!!

 Jak mówić do darczyńcy?