BUDŻET OBYWATELSKI MAZOWSZA

Komunikat dla mieszkańców

Zmieniaj z nami Mazowsze!

Do dyspozycji mieszkańców jest 25 mln zł
Wspólnie zdecydujmy, na co przeznaczyć te pieniądze.

BUDŻET OBYWATELSKI
MAZOWSZA

Budżet Obywatelski Mazowsza jest wdrażany w celu:

  • aktywnego włączenia mieszkańców województwa w zarządzanie Województwem;
  • pogłębiania więzi między mieszkańcami województwa;
  • umożliwienia mieszkańcom województwa współdecydowania o podziale środków pochodzących z budżetu Województwa;
  • wzrostu świadomości mieszkańców województwa na temat zadań własnych Województwa i zasad budżetowych.

Szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego Mazowsza dostępne są na stronie internetowej: https://bom.mazovia.pl/