Bezpłatne webinarium dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Piątek 10 kwietnia 2020, godzina 10:00

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium.

Wiemy, że kwestie prawne w Waszych organizacjach, to często temat trudny, niezrozumiały
i zawiły. Dlatego zapraszamy Was na webinarium, podczas którego połączymy się na żywo
z radcą prawnym Łukaszem Chlebnym.

Omówione zostaną takie zagadnienia jak:

– Władze w organizacjach – Walne Zebranie Członków, Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna,

– Jakie kompetencje ustawowe i statutowe mają poszczególne organy organizacji?,

– Jakie wymogi formalne powinni spełnić członkowie władz organizacji?,

– Jaką odpowiedzialność ponoszą członkowie władz organizacji? (odpowiedzialność cywilna, karna, administracyjna, skarbowa, wewnętrzna).

Piątek – 10 kwietnia 2020,

godzina 10:00,

Aby wziąć udział w webinarium zarejestruj się tutaj – https://tiny.pl/7qgfb

Serdecznie zapraszamy!!!

REJESTRACJA – https://tiny.pl/7qgfb