Bezpłatne webinarium dla lokalnych NGO

1 czerwca 2020, godz. 12:00

Zapraszamy do rejestracji i udziału w kolejnym bezpłatnym webinarium
Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek 1 czerwca.

Dowiecie się Państwo więcej o finansowych i niefinansowych instrumentach wsparcia oferowanych
przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
dla podmiotów ekonomii społecznej z subregionu radomskiego:

– bezzwrotnych dotacjach
– mikrograntach i bonach marketingowych
– szkoleniach „szytych na miarę”
– wsparciu ekspertów i specjalistów

Webinar popowadzą pracownicy Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Radomiu.

Zarejestruj się:

https://tiny.pl/7r2gv

Rejestracja:
https://tiny.pl/7r2gv