Bezpłatne webinaria dla lokalnych NGO – edycja czerwiec 2020

czerwiec 2020

Zapraszamy przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych do rejestracji i udziału
w kolejnej czerwcowej edycji szkoleń online

przygotowanych i prowadzonych przez ekspertów
z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Udział w webinariach jest bezpłatny. 

Poniedziałek, 1 czerwca, godz. 12:00
„Finansowe i niefinansowe instrumenty wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej
z subregionu radomskiego”

Prowadząca: Agnieszka Sekulska
Link do rejestracji – https://tiny.pl/7r392 

Wtorek, 2 czerwca, godz. 12:00
„Dobre praktyki ekonomii społecznej na przykładzie Stowarzyszenia Pozytywnie Historyczni”
Prowadzący: Maciej Kraszewski
Link do rejestracji – https://tiny.pl/7r398

Środa, 3 czerwca , godz. 11:00
„Realizacja i sprawozdania ze zleconych zadań publicznych przez NGO w czasie znoszenia obostrzeń epidemii – stan aktualny”
Prowadzący: Artur Gluziński
Link do rejestracji – https://tiny.pl/7r39s

Czwartek, 4 czerwca , godz. 11:00
„Darmowe narzędzia Google G Suite dla organizacji
Non – Profit”
Prowadzący: Philipp Zalewski
Link do rejestracji – https://tiny.pl/7r39v

Poniedziałek, 8 czerwca, godz. 12:00
„Działalność odpłatna statutowa w organizacji pozarządowej”
Prowadzący: Paweł Pyrzyński
Link do rejestracji – https://tiny.pl/7r39b

Środa, 10 czerwca , godz. 13:00
„Prawo pracy w tarczy antykryzysowej z perspektywy pracodawcy”
Prowadząca: Joanna Buczma”
Link do rejestracji – https://tiny.pl/7r39z