Akcja sprzątania terenu przyległego do Stawu Górnego w Pionkach 4.10.2018

Fotorelacja

W   czwartek   4.10.2018   sprzątaliśmy   teren   przyległy do Stawu Górnego w Pionkach. Po akcji sprzątania i segregacji odpadów uczestnicy wzięli udział w warsztatach o tematyce ekologicznej.  Było  to  kolejne  zadanie  realizowane  w  ramach projektu  Centrum  Aktywności  Lokalnej  w Pionkach pt.: „Nasze środowisko, nasze dobro” sfinansowanego ze środków Fundacji VEOLIA Polska.

Za pomoc w przygotowaniu i realizacji zadania dziękujemy:

  • Kozienickiemu Parkowi Krajobrazowemu za przygotowanie i poprowadzenie warsztatów. Warsztaty ornitologiczne przeprowadził  Cezary Iwańczuk, który  przekazał fachowe informacje na temat posługiwania się lornetką. Razem z ornitologiem uczestnicy warsztatów zaobserwowali następujące gatunki ptaków: łabędź niemy, kaczka krzyżówka, kopciuszek, krogulec, myszołów, sójka, sikora bogatka,  sierpówka,Kolejne warsztaty  poprowadziła Aleksandra Kołacz, podczas których uczestnicy warsztatów samodzielnie dokonali analizy chemicznej wody określając poziom fosforanów , azotanów  oraz pH wody pobranej ze zbiornika zaporowego.
  • Panu   Bartkowi   Gałkowskiemu   nauczycielowi   z  PSP   nr 1   w  Pionkach  –   za   przygotowanie   i   poprowadzenie   warsztatów dotyczących   gatunków   ryb   żyjących   w  zbiorniku  zaporowym  Staw  Górny,
  • Wydziałowi Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Pionki,
  • Członkom Stowarzyszenia Klub Żeglarski Pionki.