Akcja sprzątania Puszczy Kozienickiej i warsztaty o tematyce ekologicznej 27.9.2018.

Sfinansowano ze środków Fundacji Veolia Polska.