Akademia Niepodległości IPN – „Przyłączenie Pomorza do Polski w latach 1918-1920”

4 lutego godz. 12.00

Zapraszamy do Centrum Aktywności Lokalnej 4 lutego o godzinie 12.00 na spotkanie z cyklu „Akademia Niepodległości IPN”. Spotkania mają na celu edukację historyczną i popularyzację najnowszej historii poprzez pogłębienie wiedzy na temat okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. oraz odbudowy niepodległego państwa polskiego w okresie międzywojennym (1918-1939). Wykład wygłosi prof. UMCS dr hab. Marek Sioma – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Po wykładzie odbędzie się konkurs historyczny poświęcony przyłączeniu Pomorza do Polski w latach 1918-1920.