Akademia Niepodległości IPN „Ignacy Ewaryst Daszyński (1866-1936) i robotnicy wobec niepodległości Polski”

17 marca; godz. 12:00; wstęp wolny

Zapraszamy do Centrum Aktywności Lokalnej 17 marca o godzinie 12:00 na spotkanie z cyklu „Akademia Niepodległości IPN”. Spotkania mają na celu edukację historyczną i popularyzację najnowszej historii poprzez pogłębienie wiedzy na temat okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. oraz odbudowy niepodległego państwa polskiego
w okresie międzywojennym (1918-1939).

Wykład wygłosi dr. hab. Marcin Kruszyński (IPN), prof. Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.