30.10.2019 Indywidualne konsultacje w zakresie wniosków grantowych.

Fotorelacja

W ostatnią środę 30 października w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach odbyło się spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pod tytułem „Indywidualne konsultacje w zakresie wniosków grantowych”. Spotkanie poprowadził ekspert
z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Rozmawialiśmy między innymi
o możliwościach pozyskania mikrograntów w ramach konkursu „mikroGRANTY mOWES”. Konkurs i przyznanie mikrograntów ma umożliwić realizację inicjatyw i przedsięwzięć, które istotnie wpłyną na rozwój ekonomii społecznej w subregionie radomskim oraz zintensyfikują działania promujące przedsiębiorczość społeczną. Dziękujemy wszystkim za udział
w spotkaniu.